HomeGuru dan Karyawan

Direktori Guru dan Karyawan

 

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN BEBAN KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KUDUS SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022:
No Kode Nama Guru / NIP. Mapel Yang Diampu / Tugas Tambahan
1 Drs. H. Khamdi
NIP. 19670409 199403 1 002
- Kepala Madrasah
     
2 Dra. Hj. Noor Anifah, M. Pd
NIP.19670809 199803 2 003
- IPS
    - Wali Kelas IX.D
3 Hj. Puji Lastuti, S.Pd, M.Pd
NIP. 19731227 199803 2 002
- Matematika
    - Waka Bidang Akademik
4 Hj. Noor Mardliyah, S.Pd, M.Pd
NIP.19690910 200212  2 001
- Bahasa Inggris
    - Wali Kelas VIII.F
5 Alil Maunah, S. Ag
NIP.19730912 200312 2 001
- SKI
    - Waka Bidang Kesiswaan
6 Hj. Zulistina Alif H., S.Pd, M.Pd
NIP.19730719 199803 2 003
- IPS
     
7 Wiwik Indarto, S.Pd, M.Pd
NIP.19680105 200501 1 002
- Bahasa Indonesia
    - Pembina Pramuka
8 Ani Hidayati Noor, S.Pd  - IPA
  NIP.19780109 200501 2 004 - Wali Kelas VII.D
    - Laboran
9 Ella Susanty, S.Pd, M.Pd
NIP.19730814 200501 2 002
- PPKn
    - Wali Kelas IX.A
    - Sie Bidang Olympiade Mapel
10 Umi Maesaroh, S.Pd
NIP.19711113 200501 2 001
- PPKn
    - Wali Kelas  IX.F
11 Mudjijanto, S.Pd
NIP.19700831 199903 1 005
- Penjasorkes
    - Pemb. Olahraga
12 Nur Wahyu Eko P., S.Pd
NIP.19720313 200501 1 004
- Matematika
    - Wali Kelas  IX.H
13 Trias Yuniafah, S.Pd, M.Sc
NIP.19780603 200501 2 006
- IPA
    - Pembina Osis dan
    - Paskibra
14 Haryati, S. Pd
NIP. 19730917 200501 2 002
- Bimbingan Konseling
    - Koordinator BK
15 Edi Sujoko, S. Pd
NIP. 19670108 200501 1 002
- Bimbingan Konseling
     
16 Masrondhi, S. Pd
NIP.19780419 200604 1 007
- IPA
    - Wali Kelas  IX.E
17 Ali Mahtum, S.Ag, M.Pd
NIP.19660427 200604 1 006
- Informatika
    - Waka Bidang Sarana Prasarana
18 Dra. Winarni
NIP.19650227 200604 2 006
- Penjasorkes
    - Pembina Kesenian (Drum Band)
19 Hj. Sukocowati, S.Pd
NIP.19670121 200701 2 024
- IPS
     
20 Nurul Qomariyah, S. Ag
NIP. 19711111 200701 2 021
- Qur'an Hadits
    - Wali Kelas VII.B
21 Hj. Sri Hartati, S. Pd, M. Pd.I
NIP.19680928 200701 2 022
- Seni Budaya
    - Wali Kelas IX.G
    - Pembina Kesenian (Rebana & Qiro'ah)
22 Kasan, S.Ag
NIP.19691005 200701 1 071
- Fikih
    - Waka Bidang Humas
23 Saidah,  S. Pd
NIP.19701127 200701 2 024
- PPKn
    - Wali Kelas VIII.A
24 Khumaeroh, S.Pd
NIP.19760609 200710 2 002
- IPS
    - Kepala Perpustakaan
    - Sie Bidang Sosial dan 6K
25 Suci Murtini, S.Pd
NIP.19830618 200901 2 008
- Matematika
    - Sie Bidang Pengajaran & Akademik
    - Pembina  Olimpiade Matematika
26 Sri Mulyaningsih, S.Pd
NIP.19800921 200901 2 007
- Matematika
    - Wali Kelas  VII.C
27 Noor Fajri Yuliani, S. Pd
NIP.19850712 200901 2 012
- Bimbingan Konseling
    - Wali Kelas  VII.A
    - Pembina UKS & PMR
28 Dwi Larasati, S. Pd
NIP.19810201 200901 2 013
- Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  9.C
    - Sie Bidang Kompetisi Non Akademik
29 Maksum, S. Ag
NIP.19711210 200701 1 026
- Bimbingan Konseling
    - Pembiina PKS
30 Sasmiyati, S.Pd
NIP. 198712292019032015
- IPA
    - Wali Kelas  VII.F
    - Teknisi Laboratorium
32 Heru Darmawan, S. Kom
NIP. 198401252019031006
- Informatika
    - Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  VII.G
    - Sie Bidang Desain Publikasi Kehumasan Madrasah
33 Fathul Hakim, S.S
NIP. 198407172019031009
- Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  VIII.C
    - Sie Bidang Riset / KTI
34 Naqhi Finesha, S. Fil.I
NIP. 199201062019032020
- Akidah Akhlak
    - Wali Kelas  VIII.B
35 Bustomy Rifa Aljauhari, S.Sn
NIP. 199407162019031013
- Seni Budaya
    - Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  VIII.E
36 Noor Rusma, S.Pd
NIP. 198812112019032010
- Seni Budaya
    - Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  VIII.G
37 Fahmy Abdurrazzaq, S.Pd
NIP. 199305122019031009
- Seni Budaya
    - Bahasa Indonesia
    - Wali Kelas  VIII.H
38 Drs. Sujadi
NIP. -
- Bahasa  Arab
     
39 Akhlis, S. Pd.I, M.Pd.I
NIP. -
- Bahasa  Arab
    - Sie Bidang Rokhis
40 Ida Rahmawati, S.Pd
NIP. -
- Informatika
     
41 Abdurrasyiid AS., S.Pd
NIP. -
- Bahasa Inggris
    - Kepala Laborat
    - Sie Bidang
42 Ika Fajarwati, S.Pd
NIP. -
- Matematika
     
43 Yulisa Ratih N.K., S.Pd
NIP. -
- Bahasa Inggris
    - Wali Kls VII.E
44 Istiqomah, S. Pd.I
NIP. -
- SKI
    - Fikih
    - Wali Kelas VII.H
45 Makhfudin Faiq, S.Pd.I
NIP. -
- Bahasa Arab
     
46 Umiatun, S.E
NIP. -
- Bahasa Jawa
     
47 Fatchiyah, S. Sos.I
NIP. -
- Akidah Akhlak
     
48 Iswatin, S. Pd.I
NIP. -
- Fikih
     
49 Nafis Sholihah, S.Ag
NIP. -
- Qur'an Hadits
    - Fikih
    - Wali Kelas  IX.B
    - Sie Bidang Rokhis
50 Tyas Meike D., S.Pd.I
NIP. -
- SKI
     
51 Dian Anggraini, S.T, S.Pd
NIP. -
- IPA
    - Penjasorkes
52 Eko Nur Aris, S.Pd
NIP. -
- Bahasa Jawa
    - Pembina Pramuka
53 Aminatun Niza, S. Pd, M. Pd
NIP. -
- Matematika
     
54 Aminatuzzuhriyah, S.Pd
NIP. -
- Bahasa Inggris
    - Pemb. Juvenille English Club (JEC)
55 Nella Khoirina, S. Pd
NIP. -
- Bimbingan Konseling
     

Facebook Perpus Mtsndua Kudus

Go to top